آموزش کامپیوتر

دستورات کنترل جريان برنامه

دستورات پرش

ساختارهای کنترلی نظير عبارات شرطی و حلقه های تکرار توسط دستورات پرش ساخته می شود. 8086 چند نوع دستورالعمل پرش را در اختيار می گذارد.

دستور پرش بدون شرط
دستورات پرش شرطی
ساختار شرط ....

ساختارهای حلقه تکرار 

در اين صفحه دستورات حلقه و نحوه پياده سازی ساختارهای حلقه های تکرار توضيح داده می شود.

LOOP
LOOPE/LOOPZ
حلقه های تکرار ديگر....

وقفه ها

هر رويدادی که باعث شود CPU اجرای عادی يک برنامه را قطع کند وقفه ناميده می شود. يک برنامه نويس اسمبلی با صدور وقفه های نرم افزاری می تواند به طور موثری با دستگاه های جانبی ارتباط برقرار کند.

انواع وقفه
INT
جدول بردار وقفه
چند نمونه وقفه متعارف...


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شانزدهم اسفند 1386ساعت 8:21  توسط طاهر  | 

دستورات اسمبلي

دستورات اسمبلي

 

يک برنامه پيچيده از کنار هم قرار دادن دستورات ساده اسمبلی شکل می گيرد. هنگام شروع برنامه نويسی به زبان اسمبلی نيازی به يادگيری کليه دستورات نيست، بنابراين برخی از پرکاربردترين دستورات 80x86 در ادامه شرح داده خواهند شد. دستورات به صورت زير گروه بندی شده اند:

1. دستورات انتقال داده MOV, XCHG, LEA
2. دستورات گسترش داده CBW, CWD
3. دستورات رياضی
   • جمع و تفريق ADD, ADC, INC, SUB, SBB, DEC
   • ضرب و تقسيم MUL, IMUL, DIV, IDIV
   • منفی کردن NEG
   • مقايسه CMP
4. دستورات بيتی
   • عمليات منطقی AND, OR, XOR, NOT, TEST
   • عمليات شيفت SHL/SAL, SHR, SAR
   • عمليات چرخش ROL, ROR, RCL, RCR
5. دستورات کنترل جريان برنامه
   • پرش شرطی و بدون شرط
   • ساختارهای حلقه تکرار LOOP
   • زيربرنامه CALL, RET
   • وقفه INT, IRET
6. دستورات پشته PUSH, POP
7. دستورات ورودي/خروجي IN, OUT
8. دستورات کنترل CPU STC, CLC, CMC, STI, CLI, NOP


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پانزدهم اسفند 1386ساعت 8:47  توسط طاهر  | 

برنامه Debug

برنامه Debug محيطی برای بررسی فايل های مقصد دودوئی و اجرائی است. برنامه امکان انجام تغييرات جزئی در يک برنامه اجرائی را فراهم می کند بدون اينکه نياز به دوباره اسمبل کردن آن باشد.

دستورات Debug


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهاردهم اسفند 1386ساعت 8:26  توسط طاهر  | 

ريزپزدازنده های اينتل

با توجه به اينکه دستورات اسمبلي 8086 در قسمت ها آينده بررسي مي شوند، در اين صفحه با نحوه آدرس دهي حافظه و ثبات هاي اين پردازنده آشنا خواهيد شد.

خانواده 80x86
آدرس دهي سگمنتي
مدهاي اجرا
مجموعه ثبات ها

 

نظر یادتون نره !!!!!!


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سیزدهم اسفند 1386ساعت 8:11  توسط طاهر  | 

ساختمان کامپيوتر

اين بخش شرح مختصری پيرامون اجزاي اصلی يک سيستم کامپيوتری (حافظه و پردازنده)می دهد، که باعث می شود کاربر درک بيشتری نسبت به مفاهيمی که در طی برنامه اسمبلی با آن ها سرو کار دارد پيدا کند.

حافظه
واحدپردازش مرکزي


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سیزدهم اسفند 1386ساعت 8:4  توسط طاهر  | 

نمايش داده ها

اکثر ساختمان های داده انتزاعی هستند که توسط برنامه نويس با مجموعه ای از دستورالعمل ها تعريف می شوند. نوع های داده پايه (نظير اعداد باينری صحيح يا مميز شناور، رشته های بيتی، کاراکترها و غيره ) مستقيما در سخت افزار همراه با مجموعه ای از دستورالعمل طراحی می شوند. يک برنامه نويس زبان اسمبلی بايد بداند چگونه سخت افزار اين انواع داده های اصلی را پياده سازی می کند.

واحدهای اطلاعاتی
روش های نمايش داده ها
نمايش اعداد صحيح
کدگذاری ASCII
کاهش و افزايش طول داده


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  نهم اسفند 1386ساعت 7:57  توسط طاهر  | 

سيستم هاي عدد نويسي

محاسبات کامپيوتري در مبناي دو انجام مي شود. به طور معمول از سيستم عددي هگزادسيمال براي نمايش اعداد باينري استفاده مي شود.

سيستم هاي عدد نويسي
سيستم عددی اعشاری
سيستم عددی دودوئی
سيستم عددی هگز


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  هشتم اسفند 1386ساعت 8:8  توسط طاهر  | 

مقدمه

زبان اسمبلی قديمی ترين زبان برنامه نويسی سطح پايين بعد از زبان ماشين است که ساختار و عملکردی وابسته به ماشين دارد و وسيله خوبی برای يادگيری نحوه کار کامپيوتر، سيستم عامل، کامپايلرها و زبان های سطح بالا است .

مقايسه زبان اسمبلی و زبان های سطح بالا
زبان ماشين
زبان اسمبلي چيست؟
اسمبلر
هدف از يادگيري زبان اسمبلي


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  هفتم اسفند 1386ساعت 8:19  توسط طاهر  | 

 


طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط : گروه طراحان نگاه تازه